Lata powojenne

Już 1 września 1945 r. nastąpiło otwarcie polskiej szkoły w Stawnicy i uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1945/46. Na potrzeby szkoły zaadoptowano budynek dawnej szkoły niemieckiej, wygospodarowując w nim dwie klasy i mieszkanie dla kierownika. Do dzisiaj mieści się w nim po wielu remontach, przebudowach i modernizacjach Szkoła Podstawowa w Stawnicy.

Naukę w powojennej szkole rozpoczęło 67 uczniów. Utworzono 4 klasy. Najliczniejsza była klasa IV licząca 23 uczniów o dużej rozpiętości wiekowej od 10 do 15 lat. Prace podjęło zaledwie dwóch nauczycieli. Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły i wychowawcą klas III i IV był Ja Kaliciński. Drugim nauczycielem była jego żona Stanisława Kalicińska, opiekująca się klasami I i II . Początki działalności obfitowały w wiele trudności: brak kadry pedagogicznej, podręczników, zeszytów, duża rozpiętość wieku uczniów oraz migracje ludności, częste przeprowadzki.

1 lipca 1946 r. po powrocie z obozu koncentracyjnego kierownikiem i nauczycielem szkoły został Wacław Dyba, który pracował w przedwojennej stawnickiej szkole.

W roku szkolnym 1946/47 szkołę opuściło pierwszych 8 absolwentów kończąc naukę na klasie V.

W roku szkolnym 1948/49 placówka w Stawnicy była już pełną szkołą siedmioklasową ze 136 uczniami. 23 czerwca 1946 r. po raz pierwszy mury szkoły opuściło 16 absolwentów - siódmoklasistów, których wychowawcą był Wacław Dyba. Aż czworo z nich kontynuowało naukę w Liceum Pedagogicznym.

W wyniku reformy oświatowej od roku 1966/67 Szkoła Podstawowa w Stawnicy była ośmioklasowa i w tym kształcie przetrwała do 1999 r. ucząc i wychowując co roku ponad 100 dzieci i młodzieży.

Kolejna refora 1999/2000 r. zmniejszyła liczbę klas do sześciu, powołując jednocześnie 3-letnie gimnazjum. Do 2002 r. istniał w Stawnicy oddział Publicznego Gimnazjum nr 1 w Radawnicy. Obecnie w budynku naszej szkoły funkcjonuje sześcioklasowa Szkoła Podstawowa oraz przedszkole z oddziałem sześciolatków. Łącznie w roku szkolnym 2008/09 opiekę i naukę znajduje tu ponad 70 dzieci.

Budynek szkoły przez te wszystkie lata zmieniał swoje oblicze, choć nadal widać częściowo jego przedwojenny kształt. Nikt nie zliczy jego licznych remontów i modernizacji. W latach 1949-50 nastąpiła rozbudowa budynku szkolnego-dobudowano dwie izby lekcyjne , w latach 90-sanitariaty. Zaadoptowano też dwa mieszkania nauczycielskie na potrzeby szkoły. Niestety liczba klas była niewystarczająca, więc szkoła przez wiele lat korzystała dodatkowo z licznych pomieszczeń na terenie Stawnicy: prywatnych, PGR-u, SKR-u, a nawet kościelnych.

Obecnie nasza placówka posiada 6 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, pokój nauczycielski oraz 4 pomieszczenia zajmowane są przez przedszkole. Przedwojenny budynek z potężnym strychem, niezwykłym układem klas i korytarzy/czego nie ma w nowoczesnych obiektach/ sprawia, że szkoła posiada niezwykły klimat i wiele osób zauroczonych jest wręcz domową atmosferą. Każdy, kto tu pracował lub uczył się, odnajdzie ślady przeszłości.

Jest to zasługa kierowników-dyrektorów i nauczycieli tej szkoły. Lista kierowników, później dyrektorów nie jest zbyt długa, co świadczy o ich wieloletniej pracy na tym stanowisku. Najdłużej , bo ponad 30 lat piastował je pan Wacława Dyba

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY POLSKIEJ W STAWNICY OD 1929R.:

  1. BIELIŃSKI GRACJAN 1929-1935
  2. DYBA WACŁAW 1935-1939 i 1946-1971
  3. KLICIŃSKI JAN 1945-1946
  4. ZATYLNA MARIA 1971-1989
  5. KLÓSKA DANUTA 1989-2001
  6. ZBIŻEK JADWIGA 2001-do chwili obecnej.

Od 1946 r. do połowy lat 60-tych grono pedagogiczne było zaledwie trzy osobowe, cztero a następnie pięcioosobowe. Obsada często się zmieniała. Wprowadzenie szkoły ośmioklasowej w 2 poł. lat 60-tych spowodowało wzrost liczby nauczycieli do 7 osób, a w kolejnych latach do 10.

Nauczyciele z długoletnim stażem pracy, którzy poświęcili tej szkole minimum 10 lat to : Dyba Wacław, Wrzesińska Alina, Jonac Jan, Czarnwski Czesław, Czarnowska Krystyna, Barcicka Marianna, Zatylna Maria, Klóska Danuta, Sztajer Krystyna, Ciepłuch Bernard, Jarząb-Runke Ewa, Orłowska Elżbieta, Juszczak Agnieszka, Juszczak Andrzej, Stenka Anna, Zbiżek Beata.

Miłym zjawiskiem jest fakt, że absolwenci szkoły w Stawnicy, po latach wracają tu i pracują jako nauczyciele. Przez te wszystkie lata były to: Galla Janina, Wrzesińska Alina, Wójcik Melania, Barycka Jadwiga, Juszczak Agnieszka, Pałuczak Jadwiga, Zbiżek Beata, Zbiżek Jadwiga.

Our website is protected by DMC Firewall!