Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW

 

§ 30

 1. Uczeń klasy pierwszej może być zapisany do szkoły na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców (opiekunów) .
 2. Karty zgłoszenia przyjmuje się do 15 kwietnia każdego roku.
 3. Rekrutacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor na dany rok szkolny.
 4. Informację o przyjęciu ucznia przekazuje dyrektor szkoły do 30 kwietnia poprzez wywieszenie listy przyjętych uczniów na szkolnej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
 5. Przyjęcie dziecka do szkoły może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę posiadania przez szkołę wolnych miejsc.
 6. Do klas programowo wyższych przyjmuje się uczniów na podstawie dokumentacji wymienionej w pkt.1 i świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w publicznej szkole lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej tego samego typu.

§ 32

 1. Dziecko może być zapisane do oddziału przedszkolnego na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców(opiekunów).
 2. Karty zgłoszenia przyjmuje się do 15 kwietnia każdego roku.
 3. Rekrutacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna , którą powołuje dyrektor na dany rok szkolny.
 4. Informację o przyjęciu ucznia przekazuje dyrektor szkoły do 30 kwietnia poprzez wywieszenie listy przyjętych uczniów na szkolnej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
 5. Przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę posiadania przez oddział wolnych miejsc.
 6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym terminie.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!